درباره موسسه هنری آوازی نو

درباره موسسه هنری آوازی نو

درباره تیم اجرایی آوازی نو

موسسه فرهنگی هنری آوازینو پارسیان در سال 1392 با شماره 3298 ثبت گردیده است . این موسسه در تهران با مدیریت آقای سید حسن اردستانی با سابقه بیش از دو دهه فعالیت در عرصه صنعت موسیقی و دارنده درجه هنری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشدو فعالیت‌های خود را به عنوان شرکت تولیدکننده و منتشرکننده محصولات موسیقی و برگزار کننده اجرای صحنه‌ای هنرمندان آغاز نمود. از اهداف اصلی این موسسه استعدادیابی در حوزه‌های مختلف مرتبط با موسیقی مثل شعر، ملودی، تنظیم و میکس و مسترینگ در سراسر ایران می‌باشد. این مجموعه با جذب و حمایت از هنرمندان جوان مستعد و سرمایه گذاری جهت ارتقا و رشد آنها زمینه را برای تولید موسیقی مورد اقبال جامعه مهیا می‌سازد. از طرفی دیگر تحقیق علمی و عملی در شناسایی نیازها و خواست‌های موسیقیایی به روز جامعه و رسیدن به رضایت گستره بزرگتری از شنوندگان و هوادارن موسیقی از اهداف مهم این موسسه می‌باشد. شایان ذکر است موسسه فرهنگی هنری آوازینو پارسیان در مجموع کل هنرمندان تحت پوشش خود بیش از 150 تک ترک با مجوز رسمی از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده است. در حال حاضر این مجموعه برای انجام رسالت خویش در جهت شادی و نشاط حلال جامعه اقدام به برگزاری کنسرت خیریه برای افراد کم درآمد جامعه نموده است که با استقبال و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

درباره باشگاه مشتریان وین کوین

درباره تیم اجرایی آوازی نو

موسسه فرهنگی هنری آوازینو پارسیان در سال 1392 با شماره 3298 ثبت گردیده است . این موسسه در تهران با مدیریت آقای سید حسن اردستانی با سابقه بیش از دو دهه فعالیت در عرصه صنعت موسیقی و دارنده درجه هنری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشدو فعالیت‌های خود را به عنوان شرکت تولیدکننده و منتشرکننده محصولات موسیقی و برگزار کننده اجرای صحنه‌ای هنرمندان آغاز نمود. از اهداف اصلی این موسسه استعدادیابی در حوزه‌های مختلف مرتبط با موسیقی مثل شعر، ملودی، تنظیم و میکس و مسترینگ در سراسر ایران می‌باشد. این مجموعه با جذب و حمایت از هنرمندان جوان مستعد و سرمایه گذاری جهت ارتقا و رشد آنها زمینه را برای تولید موسیقی مورد اقبال جامعه مهیا می‌سازد. از طرفی دیگر تحقیق علمی و عملی در شناسایی نیازها و خواست‌های موسیقیایی به روز جامعه و رسیدن به رضایت گستره بزرگتری از شنوندگان و هوادارن موسیقی از اهداف مهم این موسسه می‌باشد. شایان ذکر است موسسه فرهنگی هنری آوازینو پارسیان در مجموع کل هنرمندان تحت پوشش خود بیش از 150 تک ترک با مجوز رسمی از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده است. در حال حاضر این مجموعه برای انجام رسالت خویش در جهت شادی و نشاط حلال جامعه اقدام به برگزاری کنسرت خیریه برای افراد کم درآمد جامعه نموده است که با استقبال و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

دپارتمان توسعه باشگاه مشتریان

درباره تیم اجرایی آوازی نو

موسسه فرهنگی هنری آوازینو پارسیان در سال 1392 با شماره 3298 ثبت گردیده است . این موسسه در تهران با مدیریت آقای سید حسن اردستانی با سابقه بیش از دو دهه فعالیت در عرصه صنعت موسیقی و دارنده درجه هنری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشدو فعالیت‌های خود را به عنوان شرکت تولیدکننده و منتشرکننده محصولات موسیقی و برگزار کننده اجرای صحنه‌ای هنرمندان آغاز نمود. از اهداف اصلی این موسسه استعدادیابی در حوزه‌های مختلف مرتبط با موسیقی مثل شعر، ملودی، تنظیم و میکس و مسترینگ در سراسر ایران می‌باشد. این مجموعه با جذب و حمایت از هنرمندان جوان مستعد و سرمایه گذاری جهت ارتقا و رشد آنها زمینه را برای تولید موسیقی مورد اقبال جامعه مهیا می‌سازد. از طرفی دیگر تحقیق علمی و عملی در شناسایی نیازها و خواست‌های موسیقیایی به روز جامعه و رسیدن به رضایت گستره بزرگتری از شنوندگان و هوادارن موسیقی از اهداف مهم این موسسه می‌باشد. شایان ذکر است موسسه فرهنگی هنری آوازینو پارسیان در مجموع کل هنرمندان تحت پوشش خود بیش از 150 تک ترک با مجوز رسمی از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده است. در حال حاضر این مجموعه برای انجام رسالت خویش در جهت شادی و نشاط حلال جامعه اقدام به برگزاری کنسرت خیریه برای افراد کم درآمد جامعه نموده است که با استقبال و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

دپارتمان تحلیل رفتار مشتریان